Siedziba firmy

Itelix Software Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa


Dane kontaktowe

Infolinia: (+48) 22 691 95 55
Helpdesk: (+48) 22 691 95 50

e-mail: info@ischool24.pl

O firmie

Itelix Software Sp. z o.o. specjalizuje się w systemach zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych dla małych i średnich przed­się­biorstw, w tym systemach obiegu dokumentów, systemach klasy CRM i ERP, systemach przetargowych i sys­te­mach informacji biznesowej. Posiadamy w naszej ofercie ponadto dedykowane rozwiązania dla następujących branż: szkoleniowej, gas­tro­no­micz­nej i fryzjersko-ko­s­me­tycz­nej.

Oferujemy zarówno gotowe, uniwersalne produkty, jak też systemy i rozwiązania informatyczne dostosowane precyzyjnie do potrzeb naszych Kli­en­tów. Dostarczamy kompletne rozwiązania, począwszy od analizy potrzeb, projektu i realizacji systemu, poprzez stworzenie niezbędnej in­fra­s­tru­k­tu­ry technicznej, wdrożenie oprogramowania, szkolenie pracowników, a kończąc na opiece nad już funkcjonującym systemem.

Nasza firma posiada bogate, ponad 15-letnie, doświadczenie w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań i systemów informatycznych, uzyskane w wy­ni­ku współpracy z wieloma kontrahentami. Każdy etap realizowanego przez nas projektu jest udokumentowany, a kontrola jakości zapewnia naj­wyż­szy poziom świadczonych usług. Szczególny nacisk kładziemy na dobre zrozumienie potrzeb Klienta i bliską współpracę z użytkownikiem koń­co­wym - staramy się uwzględniać jego uwagi i oceny w trakcie tworzenia, rozwoju i aktualizacji oprogramowania. Dążymy do tego, aby ofe­ro­wa­ne przez nas systemy przynosiły naszym Klientom wymierne korzyści ekonomiczne oraz żeby były proste w użyciu, przyjazne i lubiane przez użyt­ko­w­ni­ków. Itelix Software Sp. z o.o. stosuje najnowsze rozwiązania czołowych dostawców technologii informatycznych - dzięki temu tworzymy systemy, które mają przyszłość.

Itelix Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000499899. NIP: PL5272710480, REGON: 147131892.
Ta strona wykorzystuje cookies w celu obsługi czatu oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu i tworzenia statystyk oglądalności.
Użytkownik ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Akceptuję